H&H Expeditie

  • Twenteweg 8
  • 7532 ST Enschede
  • The Netherlands

Privacy statement

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van deze website en wij zorgen er voor dat de de persoonlijke informatie die wordt verschaft altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld. De door de bezoeker verstrekte gegevens worden gebruikt om te kunnen voldoen aan diens verzoeken en om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren. Ontvangen gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen en ze worden niet doorgegeven aan derden.

Cookies worden alleen gebruikt voor het vergemakkelijken van het gebruik van de site. Heeft u bezwaar tegen het gebruik van cookies, dan kunt u deze in uw browser uitschakelen